Elbloggen – Allt inom el

5 användbara tips för att hitta rätt elektriker

Det är alltid viktigt att ha rätt elektriker när man behöver elektriskt arbete utfört. Men att hitta en pålitlig och kvalificerad elektriker kan vara en utmaning. För att hjälpa dig på vägen har vi sammanställt fem användbara tips för att hitta rätt elektriker för dina behov.

1. Gör en grundlig efterforskning

Innan du anlitar en elektriker är det viktigt att genomföra en grundlig efterforskning för att säkerställa att du hittar rätt person för jobbet. Kolla referenser, läs recensioner och ta reda på om de har de rätta licenserna och certifikaten. En pålitlig elektriker kommer att vara inskriven i behörighetsregistret och vara auktoriserad att utföra elektriskt arbete.

2. Be om prisuppgifter

Innan du anlitar en elektriker är det viktigt att begära prisuppgifter. På så sätt kan du jämföra priser och se till att du inte betalar för mycket för tjänsterna. Var noga med att begära en skriftlig offert som tydligt specificerar kostnaderna för arbete och material.

3. Kontrollera garantier

Innan du anlitar en elektriker, se till att kontrollera vilka garantier de erbjuder. En pålitlig elektriker kommer att erbjuda garantier på både arbete och material. Detta ger dig trygghet och visar att de är självsäkra i sitt arbete.

4. Utmana kunskapen

När du träffar en potentiell elektriker, var inte rädd för att utmana deras kunskaper inom området. Ställ frågor om deras erfarenhet, de senaste teknikerna och eventuella förbättringar som kan göras i ditt hem eller företag. En skicklig elektriker kommer att vara väl förberedd och vilja dela sin kunskap med dig.

5. Be om referenser

Innan du bestämmer dig för att anlita en elektriker, be om referenser från tidigare kunder. En pålitlig elektriker kommer att vara stolt över sitt arbete och vara villig att dela kontaktuppgifter till nöjda kunder. Kontakta några av referenserna för att få en bättre uppfattning om elektrikerns arbetsetik och pålitlighet.

Att hitta rätt elektriker kan göra en stor skillnad när det kommer till att få elektriskt arbete utfört på ett säkert och tillförlitligt sätt. Genom att följa dessa fem användbara tips kan du vara säker på att du hittar rätt elektriker för dina behov.

Vikten av att välja en pålitlig och kvalificerad elektriker

Att välja rätt elektriker är avgörande för att säkerställa att elarbetet utförs på ett professionellt och säkert sätt. En pålitlig och kvalificerad elektriker har kunskap, erfarenhet och de rätta verktygen för att hantera alla typer av elinstallationer och reparationer.

En professionell elektriker kommer att se till att alla arbeten genomförs enligt gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter. De kommer att utföra noggranna inspektioner och säkerhetskontroller för att minimera risken för olyckor och fel. Genom att anlita en kvalificerad elektriker kan du vara trygg i att elinstallationerna i ditt hem eller företag är ordentligt utförda och uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven.

En annan viktig faktor vid val av elektriker är tillgänglighet och pålitlighet. En pålitlig elektriker kommer att vara snabb att svara på dina förfrågningar, vara punktlig och utföra arbetet inom utsatt tid. Du kan lita på att de kommer att vara tillgängliga för support och frågor även efter att arbetet har slutförts.

Sist men inte minst, en pålitlig elektriker kommer att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten på arbetet. De kommer att vara transparenta när det gäller kostnader och ge dig en tydlig uppfattning om vad du kan förvänta dig att betala för deras tjänster.

Är det viktigt att hitta en lokal elektriker för vitvaror?

Har du problem med elen eller dina hushållsmaskiner och vitvaror hemma? Försöka aldrig att hantera eller åtgärda de elektriska problem själv. Om du inte har tillräckliga kunskaper kring underhåll av elsystemet eller behörighet som elinstallatör, är risken stor att du åstadkommer fler fel. Eller får en elchock som kan skada dina vitvaror och dig illa. Eller rent av vara dödlig.

Certifierade elfirmor i Visby

Lägg istället lite tid på att hitta en pålitliga, certifierade elfirmor i Visby som kan hjälpa dig att lösa problemet.  Men innan du anlitar elfirmor kan det vara bra att ta en titt på några tips och förslag.

Hitta en elektriker med behörighet och med rätt kunskap för att laga vitvaror som krånglar. Det finns olika typer av elektriker, så välj en elektriker med rätt inriktning för bästa resultat. Försäkra dig om att elektrikern är pålitlig och professionell, eftersom oerfarna eller icke-professionella hantverkare kan orsakas mer skada än de gör nytta. Gör en sökning på nätet över duktiga elektriker och läs omdömen från gamla kunder.

Elfirmor som fixar med vitvaror

Kontakta gärna flera elfirmor i Visby och säkerställ att de har behörighet för elinstallationer. Berätta vad du behöver hjälp med och beskriv ditt projekt för dem på ett korrekt sätt. Ta in anbud från minst tre olika entreprenörer och välj sedan en elektriker du känner förtroende för och som har gett dig ett bud gällande kvaliteten på arbetet, material och ett pris som ligger i linje med vad du förväntar dig. Du bör också be om referenser, en bra elektriker kommer inte att tveka att ge dem, samt kontrollera att den du väljer för jobbet uppfyller alla myndighetskrav gällande t.ex. behörighet och att företaget är innehavare av en giltig F-skattsedel. Kom ihåg att du alltid bör kontakta en bra elektriker för all slags hantering av reperation eller elinstallation.

Hitta rätt elinstallatör för el-jobbet

Behöver du hjälp med elarbeten som elinstallationer, reparationer av elektriska hushållsapparater eller kabeldragning? Anlita alltid en utbildad elinstallatör, de har rätt kompetens för att utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

Om strömförsörjningen börjar krångla hemma, när det uppstår ett fel i något uttag eller en hushållsmaskin är det ingen bra idé att börja fixa problemet själv, om du inte har rätt utbildning eller kunskap förstås. Anlita en lokal elektriker i Visby med rätt kompetens istället. Tänk på att det är viktigt att hitta en pålitlig elinstallatör med behörighet som har förmågan att lösa ditt problem.

Olika typer av elektriker

Olika elfirmor i Visby har olika kompetensområden och vilken typ av elektriker du behöver beror på det problem du behöver få hjälp med. Några olika typer av elektriker är:

 • Installations- och serviceelektriker – genomför installationer i nybyggda fastigheter och reparationer i hushåll samt tillbyggnad av befintliga installationer.
 • Industrielektriker arbetar med underhåll av el i fabriker och industrier.
 • Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.
 • Svagströmselektriker/Kommunikationselektriker underhåller främst svagströmsinstallationer inom tele, dator, larm och dylikt.
 • Tekniker arbetar oftast inom särskilda grenar såsom, exempelvis säkerhet.

Det är inga vattentäta skott mellan de olika yrkesområdena. En installations- eller serviceelektriker kan göra elinstallationer på industrier och en industrielektriker som är duktig på svagströmsinstallationer kan mycket väl ta hand om t.ex. brandlarmsinstallationer på ett bygge. Men de arbetar normalt inom sina olika specialområden och har därför extra mycket kunskap inom just det området. Kontakta oss för de bästa hantverkarna på Gotland till bäst pris för mer information gällande elinstallationer eller el-frågor.

Elmätare – Lär dig att förstå din elräkning och läsa av din elmätare

Elmätare används för att mäta mängden, eller kvantiteten, elektricitet som konsumerats i t.ex. fabriker och hus. Elmätaren mäter den elektriska energi som passerar genom kretsen. I likströmssystem mäts energin i enheten A (Ampere) och i växelströmströmsystem mäts energin i Wh (wattimme).

Elektrolytmätare

Äldre mätare som elektrolytmätare, som användes för att mäta växelström är nu föråldrade, men dess sätt att fungera är fortfarande av visst intresse. De består av en katod, en elektrolyt och en skala. Det finns en separator i toppen, och en skala i botten av mätaren. Ett slutet glaskärl innehåller en elektrolyt bestående av en kvicksilverlösning. En del av elnätets ström flyter genom denna elektrolyt. Vid katoden förs en liten mängd kvicksilver in. Kvicksilvret samlas i den nedre delen av kärlet. Skalan är graderad i kWh. Kvicksilvret hämtas sedan och återförs till toppen av kärlet.

Motortypmätare

En annan äldre typ av mätare är motortypmätaren, som är en liten likströmsmotor. Den har en aluminiumskiva som är monterad inom området för en permanent magnet. Aluminiumskivan innehåller tre spolar, som matas med en ström från en kommutator som består av tre sektorer. Strömförsörjningen via spolarna är proportionerlig till den totala strömmen som tillförs via elnätet.

Induktionsmätare

En annan typ av elektrisk motormätare är en induktionsmätare och de är fortfarande i bruk idag. Induktionsmätaren har inga kommutatorer och de innehåller två elektromagneter. Spolen i en av dessa aktiveras av den konsumerade strömmen och den andra är ansluten till den använda spänningen. Samverkan mellan de två spolarna alstrar ett rörligt magnetfält, som inducerar virvelströmmar i aluminiumrotorskivan.

Dessa strömmar leder till att skivan roterar i riktningen för rörelsen hos det rörliga fältet, och hastigheten på rotationen av skivan är proportionell till styrkan i de två magnetiska fälten. Det är också beroende av fasförskjutningen av dessa fält och således även på effektfaktorn.

Elektronisk elmätare

Nuförtiden styrs de flesta elmätare elektroniskt med användning av olika kretsar och av små datachips. Detta gör att mätaren kan spara, inte bara elförbrukningen men andra uppgifter också, som tid och datum när elektriciteten användes, och även hjälpa till att skapa fakturor. Elmätare är mycket vanliga, och kan hittas nästan var som helst där el förbrukas. I stort sett alla hushåll har åtminstone en elmätare installerad och dessa kan vara av flera olika typer. Till exempel är vissa mätare tillverkade speciellt för olika bostäder för att läsa av just den bostadens mätare eller så kan de vara en typ av mätare där man betalar i förskott. Det finns mätare där man betalar i förskott. Oftast betalar man med kreditkort eller någon form av nyckel som visar att man har betalt i förväg.

Läsa av en elmätare

Kortet eller nyckeln sätts in i ett speciellt uttag som laddar kortet eller nyckeln med information om hur mycket ström man betalt för. Sen sätter man in kortet i lämplig mätare som tar emot informationen på kortet och så får man den ström som man har betalt för. Den vanligaste måttenheten är kilowattimmar, och efterfrågan mäts i watt och genomsnittligt över en tidsperiod, vanligtvis över en kvart. Kontakta en rekommenderad elektriker i Visby för mer information.

Sänk dine elkostnader – Smarta tips på hur du kan skära ned på elförbrukningen

Att skära ned på elförbrukningen sparar inte bara pengar, det är även miljövänligt också. Varje gång vi kopplar in något i vägguttaget bidrar vi till klimatförändringen. Alltså, desto mer vi lär oss om att spara el, desto mer kan vi lära oss leva miljövänligt. De pengar vi får över när vi sparar på el, kan vi istället lägga på andra saker som får oss att må bra.

Spara elektricitet – 12 tips på hur man sparar elektricitet

Det finns en del simpla sätt att spara el på. Ingen av dessa sätt påverkar vårt liv i någon större utsträckning. Det räcker med bara några små modifikationer på hur vi ställer oss inför elförbrukningen så kan vi spara många kilowatt timmar på nolltid. Jag tror att det är inpräntat i våra hjärnor hur man använder el utan att tänka på hur mycket el vi använder. Men om vi ska rädda den här planeten måste vi känna till vad som händer när vi förbrukar el och vad vi kan göra för att inte påverka jorden så mycket.

Det bästa sättet att ändra hushållens elförbrukning är att fokusera på de apparater som drar mest el. Detta är då de stora apparaterna, luftkonditioneringen, eluppvärmda vattenkokare, kylskåp, frysen mm.

Så med tanke på detta, här är 12 tips för att skära ned på elförbrukningen

 1. Höj temperaturen på termostaten i din luftkonditionering, en bättre, stäng av den helt och hållet och använd takfläktar.
 2. Sänk temperaturen på termostaten när värmen är på och klä dig varmt, sov med en extrafilt eller använd kupévärmare i de rum du befinner dig i oftast.
 3. Stäng av värmen och luftkonditioneringen i rum du inte använder och stäng dörrarna till dessa rum.
 4. Installera en termostat som man kan ställa in temperaturer på när du inte är hemma och på natten så att du inte behöver luftkonditionering eller värme på. Ha inställningarna på ett sådant sätt att termostaten sätts på lite innan du vaknar så det är behagligt att gå upp morgonen, låt den stänga av sig själv när du åker till jobbet för att senare starta när du är på väg hem från jobbet. Kontakta en bra elfirma på Gotland om du behöver hjälp med installation.
 5. Tvätta dina kläder i kallt vatten istället för hett vatten, eller åtminstone varmt vatten istället för hett. Det finns många tvättmedel som tvättar dina kläder i kallt vatten. Genom detta sparar du energi.
 6. Om möjligt, använd tvättlinor istället för torktumlare. Detta är en ganska stor förändring, men det sparar definitivt på elräkningen, eftersom du inte behöver torktumlaren.
 7. Låt din frys vara och förbli full för att behålla den kalla luften, men överdriv inte då den kalla luften inte kan cirkulera och varorna kan få det svårare att svalna. Var säker på att du gör rent filtrerna på frysen och kylen för att behålla effektiviteten.
 8. Om du har en extra kyl eller frys i garaget eller källaren, undra på om du verkligen behöver den. Om du gör dig av med den kan du spara väldigt mycket på elräkningen.
 9. Många diskmaskinmodeller har en knapp man kan trycka på som gör att den inte värmer upp disken så att den ska torka, om du stänger av den spar du energi. Har den ett energispararläge använd det! Du sänker elförbrukningen betydligt. Försök även att fylla diskmaskinen innan du sätter igång den.
 10. Ersätt gamla glödlampor med nya lågenergilampor. Elförbrukningen sjunker och de håller längre, så de extra pengarna du betalar för själva lampan sparar du in i längden.
 11. Koppla in elektriska apparater i grenuttag, då kan du alltid snabbt och smidigt stäng av alla apparater samtidigt när de inte används.
 12. Stäng av lampor, tv-apparater och andra apparater när du lämnar rummet eller när du inte använder dem. Detta kanske låter som en sak du gör på rutin, men du blir nog förvånad när du får reda på hur ofta du glömmer det.

Genom att följa några eller alla tips så sparar du el och du minskar utsläppen från de fabriker där de producerar energi. Genom att följa dessa tips spar du energi och du sparar även på de ändliga tillgångar vår jord besitter.

Vad är skillnaden mellan ett rörlig och fast elavtal?

Genomförandet av energi avregleringen har inte bara gett folket makten att välja sin elleverantör eller elbolagets tjänster och underlättar deras elförsörjning, men också gett dem möjlighet att välja sitt förstahandsval av elavtal. Konsumenter som bor i områden med en avreglerad elmarknad kan välja mellan en rörlig och en fast ränta.

Ska man välja fast eller rörligt elpris?

I den konkurrens som energiavregleringen har gett, uppmanas elbolagen att komma med olika betalningssystem och betalningsplaner som ska passa den livsstil, behov eller kapacitet som konsumenten har. Som konsument är det inte lätt att hitta det elavtal som passar och det kan vara svårt ibland att hitta rätt. Att göra ett felaktigt beslut skulle kunna få betydande konsekvenser på elräkningarna och de kan bli dyrare än vad man har tänkt sig.

välj rätt elavtal och sänk dina elpriser

Nedan följer en kort översikt för att förklara skillnader och mekanismer bakom fasta och rörliga elpriser. Det är klokt för konsumenten att kontrollera fakta i varje så att de så småningom skulle kunna göra det bästa beslutet för dem och deras hushåll.

Vad är ett fast elpris?

Uttrycket ”fast” betyder något som är konstant eller oföränderlig och i fråga om el planer innebär det en fast ränta, skattesatserna är låsta eller fastställts för en viss tid t.ex.. 6 månader, 12 månader, 24 månader, etc.) som avtalats mellan konsumenten och elleverantören. Parterna är bundna av ett avtal mellan dessa två parter, och konsumenterna garanteras att endast betala samma skattesats per kWh elförbrukning.

Konsumenter enligt denna plan kommer att få nytta av en fast ränta även om inköpspriset på elen ändras. Om marknadspriserna sjunker under den avtalade perioden, så måste konsumenterna betala det garanterade priset som anges i deras avtal. Andra elleverantörer erbjuder en balanserad eller ett rörligt pris för sina användare, där kunderna får betala ett belopp som beräknats från deras elanvändning under en viss period, t.ex. tolv månader eller mer.

Vad är ett rörligt elpris?

Motsatsen till en fast pris är en variabel eller månad till månad där elbolagets räkningar utgår utifrån de aktuella förhållandena eller trenderna på prissättning på energimarknaden. Detta kan vara en fördel för användarna om energipriserna faller på marknaden. Men om variationerna i priserna leder till högre priser, kommer konsumenterna inte ha något annat val än att betala sina elräkningar baserade på dessa svängningar.

Så hittar du rekommenderade elektriker

Att hitta rätt elektriker för att göra de elarbeten som krävs i dina företagslokaler eller hemma kan bli ett mycket tungt jobb. Processen kommer definitivt att kräva tid och ansträngning, men att få en person som passar för att hantera jobbet kommer att rädda dig från framtida risker, skador och problem.
Men innan du börjar leta efter rätt elektriker, måste du först känna till dina behov. Behöver du en elektriker för ett nytt byggprojekt eller kanske en renovering? Är ditt syfte hitta en elektriker för service eller bara en reparation av befintliga elektriska apparater? Att utvärdera dina behov först kommer inte bara hjälpa den elektriker du väljer, utan också hjälpa dig att spara tid, ansträngning och pengar.

5 användbara tips för att anlita rätt elektriker

Efter att ha bestämt dina behov, är du nu redo att börja leta efter rätt elektriker. Du måste kunna hitta tekniskt skickliga, trovärdiga och erfarna elektriker för att hjälpa dig att göra jobbet framgångsrikt. För att komma igång, kommer här några saker du måste tänka på när du startar din jakt efter rätt elektriker:

rekommenderade elektriker kan allt om elkablar

Tips # 1: Satsa på en behörig elektriker
Du kan hitta en hel del elektriker som jobbar inom det område du behöver, men vi rekommenderar att du hittar en trovärdig person som arbetar med en giltig behörighet. En elektriker som garanterar sina potentiella kunder med ett certifikat är en faktor som ger trovärdighet.

Tips # 2: Titta efter referenser eller rekommendationer
För att hjälpa dig att göra sökandet lättare, kan du även be vänner, kollegor och även dina släktingar om referenser på en elektriker som de känner till eller som de har arbetat med tidigare. Referenserna kan gälla elektriker i på din ort eller i ditt närområde, så att det lätt kan utföra elektriska tjänster hos dig.

Tips # 3: Utforska och läs recensioner
Om ovanstående tips inte fungerar bra för dig, slå på datorn eller surfa på nätet eller via din mobiltelefon och leta där. Du kommer definitivt att hitta ett hundra eller till och med tusen elektriker efter bara några klick och du kan ringa dem direkt. Du kan också hitta och läsa recensioner från andra människor (kudzu.com eller local.com) där de skriver om tjänster som de har fått från en viss person eller företag.

Tips # 4: Att säkerställa en försäkring
Bortsett från att ha en giltig behörighet måste du se till att du valt en elektriker som har försäkring, eftersom den typen av jobb är mycket riskabelt. Du måste kontrollera att du arbetar med en elektriker med försäkring som täcker allt som kan hända på vägen.

Tips # 5: Kontakt referenser
Det finns trovärdiga elektriker som är villiga att ge dig kontaktuppgifter till några av deras referenser, för att hjälpa dig att bestämma huruvida de har bra kvalitet på sina jobb eller inte. Att kontakta referenserna kommer definitivt att hjälpa dig att hitta rätt elektriker. Tveka inte att ställa frågor och hör om de är nöjda och glada med de tjänster en viss elektriker har utfört åt dem.

Om du hanterar ett större projekt som byggandet av ett nytt affärscentrum, kan du hitta företag som effektivt kan förse dig med de tjänster och eljobb som ett större jobb kräver. Du kan besöka deras hemsida för att få en bra blick över deras tjänster och de projekt som de har hanterat i det förflutna.