Elmätare – Lär dig att förstå din elräkning och läsa av din elmätare

en guide om elmätare

Elmätare används för att mäta mängden, eller kvantiteten, elektricitet som konsumerats i t.ex. fabriker och hus. Elmätaren mäter den elektriska energi som passerar genom kretsen. I likströmssystem mäts energin i enheten A (Ampere) och i växelströmströmsystem mäts energin i Wh (wattimme).

Elektrolytmätare

Äldre mätare som elektrolytmätare, som användes för att mäta växelström är nu föråldrade, men dess sätt att fungera är fortfarande av visst intresse. De består av en katod, en elektrolyt och en skala. Det finns en separator i toppen, och en skala i botten av mätaren. Ett slutet glaskärl innehåller en elektrolyt bestående av en kvicksilverlösning. En del av elnätets ström flyter genom denna elektrolyt. Vid katoden förs en liten mängd kvicksilver in. Kvicksilvret samlas i den nedre delen av kärlet. Skalan är graderad i kWh. Kvicksilvret hämtas sedan och återförs till toppen av kärlet.

Motortypmätare

En annan äldre typ av mätare är motortypmätaren, som är en liten likströmsmotor. Den har en aluminiumskiva som är monterad inom området för en permanent magnet. Aluminiumskivan innehåller tre spolar, som matas med en ström från en kommutator som består av tre sektorer. Strömförsörjningen via spolarna är proportionerlig till den totala strömmen som tillförs via elnätet.

Induktionsmätare

En annan typ av elektrisk motormätare är en induktionsmätare och de är fortfarande i bruk idag. Induktionsmätaren har inga kommutatorer och de innehåller två elektromagneter. Spolen i en av dessa aktiveras av den konsumerade strömmen och den andra är ansluten till den använda spänningen. Samverkan mellan de två spolarna alstrar ett rörligt magnetfält, som inducerar virvelströmmar i aluminiumrotorskivan.

Dessa strömmar leder till att skivan roterar i riktningen för rörelsen hos det rörliga fältet, och hastigheten på rotationen av skivan är proportionell till styrkan i de två magnetiska fälten. Det är också beroende av fasförskjutningen av dessa fält och således även på effektfaktorn.

Elektronisk elmätare

Nuförtiden styrs de flesta elmätare elektroniskt med användning av olika kretsar och av små datachips. Detta gör att mätaren kan spara, inte bara elförbrukningen men andra uppgifter också, som tid och datum när elektriciteten användes, och även hjälpa till att skapa fakturor. Elmätare är mycket vanliga, och kan hittas nästan var som helst där el förbrukas. I stort sett alla hushåll har åtminstone en elmätare installerad och dessa kan vara av flera olika typer. Till exempel är vissa mätare tillverkade speciellt för olika bostäder för att läsa av just den bostadens mätare eller så kan de vara en typ av mätare där man betalar i förskott. Det finns mätare där man betalar i förskott. Oftast betalar man med kreditkort eller någon form av nyckel som visar att man har betalt i förväg.

Läsa av en elmätare

Kortet eller nyckeln sätts in i ett speciellt uttag som laddar kortet eller nyckeln med information om hur mycket ström man betalt för. Sen sätter man in kortet i lämplig mätare som tar emot informationen på kortet och så får man den ström som man har betalt för. Den vanligaste måttenheten är kilowattimmar, och efterfrågan mäts i watt och genomsnittligt över en tidsperiod, vanligtvis över en kvart. Kontakta en rekommenderad elektriker i Visby för mer information.